بیماری های قارچی، انگلی و سایر بیماری های میگو پرورشی

بیماری های قارچی، انگلی و سایر بیماری های میگو پرورشی

بیماری­ های قارچی:

Larval mycosis:

علائم بیماری: بروز در دوران لاروی، در بالغین به فرم مزمن و باعث کاهش ایمنی، ایجاد زخم در پوست.

پیشگیری بیماری: کنترل با ضد عفونی مخازن و تجهیزات و آب ورودی.

بیماری­ های انگلی:

1- Protozoa

کمبود اکسیژن، افزایش بار آلی، تعویض نامناسب آب، مدیریت نامناسب و تراکم زیاد از عوامل ایجاد بیماری می­ باشد.

علائم بیماری: اتصال به آبشش، سر و ارگان­ های داخلی، کاهش تبادل گازی، کاهش وزن، کاهش متابولیسم، کم حرکتی، کم اشتهایی، تلفات کم.

پیشگیری بیماری: حفظ بهداشت استخر و کنترل عوامل محیطی.

2- میگوی پنبه­ ای (Cotton shrimp):

علائم بیماری: عضلات حالت پختگی و پنبه­ ای، کاهش بازارپسندی

پیشگیری بیماری: حفظ بهداشت استخر و کنترل عوامل محیطی.

3- ماهیچه سفید (White muscle) یا روده قرمز (Red midgut):

علائم بیماری: پنبه­ ای شدن یا مات شدن عضلات، شیوع زیادی ندارد.

پیشگیری بیماری: جلوگیری از شکوفایی جلبکی و کنترل بهداشتی مزارع.

سایر بیماری­ های میگو:

1- آبشش قرمز (Red gills):

استرس ­های کمبود اکسیژن، افزایش سموم آمونیاک یا H2S، تراکم زیاد و غذادهی نامناسب.

علائم بیماری: مشکلات ناشی از تنفس میگوها موجب قرمزی بیش ­ازحد آبشش ­ها می ­گردد.

پیشگیری بیماری: کنترل بهداشتی مزارع.

2- آبشش سیاه (Black gills):

آفت­ ها حاصل از زئولانکتون­ ها و فیتوپلانکتون ­ها یا بیماری­ های عفونی.

علائم بیماری: سیاه شدن آبشش ­ها.

پیشگیری و درمان بیماری: مدیریت کیفی و بهداشتی آب، جلوگیری از شکوفایی جلبکی و کنترل پلانکتونی مزارع. برای درمان بهتر است آب تعویض و هوادهی مناسب صورت گیرد، آهک پاشی و تنظیم pH.

3- سندروم خمیدگی دم (Cramped Tail Syndrome ):

افزایش استرس ­های دما و شوری موجب ظهور بیماری می ­گردد.

علائم بیماری: خمیدگی و انقباض بیش ­ازحد دم میگو.

پیشگیری بیماری: افزایش تعویض آب برای جلوگیری از بالارفتن دما و شوری.

4- رسوب ­گیری زیاد (Extenal foulding):

از طریق آفاتی مثل پروتوزوآ یا دوکفه­ای ­ها بیماری ایجاد می­ شود.

علائم بیماری: تضعیف سیستم ایمنی، چسبیدن آفات بر روی سطح بدن میگو، در موارد نادر موجب ایجاد تومور.

پیشگیری بیماری: کنترل بهداشتی مزارع.

5- مرگ سیاه (Black dead):

کمبود ویتامین C عامل ایجاد بیماری است.

علایم بیماری: رنگ پریدگی شدید در آبشش، ایجاد نقاط سیاه رنگ و حالت سوختگی در آبشش و در نهایت تلفات.

پیشگیری بیماری: استفاده از جیره غذایی مناسب.

6- پوسته شل (Loose shell):

بیماری غیر عفونی که به دلیل شرایط سمی استخر از طریق افزایش بیش ­ازحد آمونیاک و نیترات ایجاد می­ شود.

علائم بیماری: از بین رفتن پوسته میگو، در زمان پوست­ اندازی بسیار خطرناک.

پیشگیری بیماری: کنترل بهداشتی مزارع.