بیماری های ویروسی ماهی قزل آلا

بیماری های ویروسی ماهی قزل آلا

1- بيماري سپتي­سمي هموراژيك ويروسي (V.H.S):

اين بيماري معمولاً فقط ماهيان انگشت ­قد و پرواري را آلوده مي­ كند و مهم ترين خطـر در مزارع پرورش قزل­ آلا به شمار مي­ رود، يكي از علائم اين بيماري خون ريزي در اطرف چشم می­ باشد، در تشريح ماهيان مبتلا بـه بيماري ويروسي، در بافت­ هاي چربي محوطه شكمي خونريزي­ هاي وسيعي ديده مي­ شود اين خون ريزي­ ها در غدد تناسلي و بين عـضلات نيـز مشاهده مي­ شود.

پيشگيري و درمان: اين بيماري مانند ساير بيماري­ هاي ويروسي درمان ندارد و تنها راه مبارزه با آن پيشگيري است كه براي اين كار بايد تعويض آب و جداكردن ماهيان مبتلا را تسريع نمود.

خون ریزی در محوطه شكمي در بيماري 

خون ريزي در اطراف چشم در بيماري سپتي سمي هموراژيك

2- بيماري نكروز عفوني بافت­ هاي خونساز (I.H.N):

اين بيماري معمولاً زماني رخ مي­ دهد كـه درجه حرارت آب پايين باشد. بيماري با تلفات ناگهانی، خروج مدفوع دنباله ­دار از مقعد و غالباً بيرون زدگي چشم، آبشش­ هاي رنگ ­پريده و تورم ناحيه شكمي مشخص مي­ شود. وقتي كه ماهيان تشريح مي­ شوند، خون ريزي در ناحيه معده مشاهده مي­ شود.

پيشگيري و درمان: اين بيماري ممكن است از طريق آلودگي مادرزادي تخم­ ها انتقال يابد، كه بايد با ضدعفوني كردن تخم ­ها توسط يدوفور با غلظت ppm 100 به مدت 10 دقيقه با آن مبارزه كرد جدا كردن ماهيان آلوده و رعايت جدي مقررات بهداشتي نيز در پيشگيري مؤثراست.

3- بيماري نكروز عفوني لوزالعمده (I.P.N):

در اين بيماري معمولا ممكن اسـت خـون ريزي در پانكراس، معده و روده ديده شود. تشخيص آزمايشگاهي عفونت I.P.N براساس جداسازي ويروس از روده يا غدد تناسلي يا مدفوع حاملان (به عنوان مولدين) آلوده استوار است.

 پيشگيري و درمان: بايد از تخم ­هاي عاري از بيماري استفاده كرد و بچه ماهيان را جدا از ماهيان بزرگ تر پرورش داد همچنين جهت هرگونه نقل و انتقال ماهي بايد كنترل بهداشتي صورت گیرد.